De gemeenteraad heeft op 6 november 2014 unaniem een motie aangenomen om Fairtradegemeente te worden.
Fairtradegemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen, werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria en zich Fairtradegemeente mogen noemen.
Wereldwinkel ’s-Gravenzande zet zich al meer dan 20 jaar in voor eerlijke handel. Het behalen van de titel Westland Fairtradegemeente zien wij als een bekroning van ons werk en derhalve wil onze Wereldwinkel graag een voortrekkersrol vervullen in de campagne.